Kaiken Inu

Kaiken Inu

Kai Ken inu është një shenjë e drejtuar nga komuniteti, DeFi. Në secilën tregti, ndodhin tre funksione të thjeshta: Burn, LP Blerja, dhe Zhvillimi i rritjes. Përmes këtij modeli tokenomics, projekti përfiton në tërësi me çdo transaksion të vetëm. Transaksionet Kai ken përfitojnë të GJITHA mbajtësit.