काइकेन इनु

काइकेन इनु

काई केन inu एक समुदाय संचालित हो, DeFi टोकन। प्रत्येक व्यापारमा, तीन सरल कार्यहरू हुन्छन्: जलाउनु, LP अधिग्रहण, र विकास वृद्धि। यस टोकनोमिक्स मोडेलको माध्यमबाट, परियोजना एकल लेनदेनको साथ सम्पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन्छ। काई केन लेनदेनले सबै धारकहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।