Кайкен Ину

Кайкен Ину

Kai Ken inu бол олон нийтэд тулгуурласан, DeFi токен юм. Худалдаа тус бүрт гурван энгийн үйл ажиллагаа явагддаг: Түлэнхий, LP худалдан авах, Хөгжлийн өсөлт. Энэхүү токеномикийн загвараар дамжуулан төсөл нь бүх гүйлгээ хийхдээ бүхэлдээ ашиг тусаа өгдөг. Кай кен гүйлгээ нь БҮХ эзэмшигчдэд ашиг тусаа өгдөг.