үүр сүлжээ

HiveNet

Дараагийн Үүл Тооцоолол

HiveNet нь хуваарилагдсан үүл тооцоолох сүлжээг бий болгосноор компьютерийн сул зогсолтыг ашиглах технологийн шийдлийг өгөх болно. Энэ нь компьютер эзэмшигчид компьютерийн сул зогсолтоос ашиг олох боломжийг олгоно. HiveNet нь компьютер дээр тусгаарлагдсан орчинг бий болгосноор компьютерын хүчийг түрээслэх боломжийг олгодог бөгөөд болзошгүй аюулаас хамгаалах аюулгүй байдлыг хангаж өгдөг. Үүлэн тооцоолох хэрэглэгчдийн хувьд HiveNet нь уламжлалт үйлчилгээ үзүүлэгчдээс хамаагүй хямд байх болно, учир нь HiveNet нь одоо байгаа сул нөөцийг ашиглаж, улмаар тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын хорогдол гэх мэт зардлын хамгийн чухал драйверуудыг хэмнэх болно.