Холбоо барих

Холбоо барих

нэр(Шаардлагатай)
дамжуулан надтай холбоо барина уу

Ico сурталчилгаа хэрэгтэй байна уу?