SaTT ико

SATT

Апликација за нарушување на трансакциите за рекламирање

SaTT е корисен знак заснован на блокчејн технологија што овозможува размена на реклами и плаќање на публика. SaTT е регулиран со паметен договор во кој се наведени рекламни понуди со сите податоци што се чуваат безбедно во блокчејн Ethereum. Паметниот договор ги поставува условите за учество во кампањи, го квантифицира успехот и гарантира конечно пребројување.