Кајкен Ину

Кајкен Ину

Каи Кен ину е управувано од заедницата, токен DeFi. Во секоја трговија се случуваат три едноставни функции: Burn, LP Acquisition и развој. Преку овој модел на токеномика, проектот се користи како целина со секоја трансакција. Трансакциите со Кај кен имаат корист за СИТЕ иматели.