ໄກເຄັນ ອິນນູ

ໄກເຄັນ ອິນນູ

Kai Ken inu ແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ຜັກດັນ, DeFi token. ໃນແຕ່ລະການຄ້າ, ສາມ ໜ້າ ທີ່ງ່າຍໆເກີດຂື້ນຄື: ການເຜົາ ໄໝ້, ການຊື້ຂອງ LP, ແລະການເຕີບໂຕຂອງການພັດທະນາ. ຜ່ານຮູບແບບ tokenomics ນີ້, ໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງ ໝົດ ໃນທຸກໆການເຮັດທຸລະ ກຳ. ການເຮັດທຸລະ ກຳ ken ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງ ໝົດ.