Кайкен Ину

Кайкен Ину

Kai Ken inu жамаат тарабынан башкарылат, DeFi белгиси. Ар бир соодада үч жөнөкөй функция пайда болот: Күйүү, LP сатып алуу жана Өнүгүүнүн өсүшү. Ушул токеномика модели аркылуу долбоор ар бир транзакция менен жалпысынан пайдалуу болот. Kai ken бүтүмдөрү БАРДЫК ээлерине пайдалуу.