ការប្រគំតន្ត្រីសត្វ-អាយស៊ីអូ

ការប្រគំតន្ត្រីសត្វ

ការផ្សាយការប្រគុំតន្ត្រីទូទាំងពិភពលោក

យើងរៀបចំការប្រគុំតន្ត្រីខ្នាតធំសម្រាប់សិល្បករកំពូល ៗ នៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋាននិងការផ្សាយតាមអ៊ិនធរណេតដល់ទស្សនិកជនរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក។ ផ្តល់អំណាចដល់ឧស្សាហកម្មតន្រ្តីដើម្បីបង្កើតលំហូរចំណូលថ្មីតាមរយៈទីផ្សារអនឡាញនិងគ្រីបគ្រីបរបស់យើង។