კაიკენ ინუ

კაიკენ ინუ

Kai Ken inu არის საზოგადოების მიერ ორიენტირებული, DeFi სიმბოლო. თითოეულ ვაჭრობაში ხდება სამი მარტივი ფუნქცია: დამწვრობა, LP შეძენა და განვითარების ზრდა. ტოკენომიკის ამ მოდელის საშუალებით, პროექტი მთლიანობაში სარგებლობს თითოეული ოპერაციით. კაი კენის ტრანზაქციები სარგებლობს ყველა მფლობელისთვის.