קייקן אינו

קייקן אינו

Kai Ken inu הוא אסימון DeFi המונע על ידי הקהילה. בכל עסק, שלוש פונקציות פשוטות מתרחשות: צריבה, רכישת LP וצמיחה בפיתוח. באמצעות מודל טונומיקה זה, הפרויקט נהנה בכללותו בכל עסקה אחת. עסקאות קיי קין מועילות לכל המחזיקים.