Kaiken Ib

Kaiken Ib

Kai Ken inu yog lub zog hauv zej zog, DeFi token. Hauv txhua qhov kev lag luam, peb txoj haujlwm yooj yim tshwm sim: Hlawv, LP Kev Txais, thiab Kev Loj Hlob. Los ntawm cov qauv no tokenomics, qhov phiaj xwm tau txais txiaj ntsig zoo nrog txhua qhov kev hloov pauv ib zaug. Kai ken lw txiaj ntsig TXHUA tus tuav.