Κάικεν Ίου

Κάικεν Ίου

Το Kai Ken inu είναι ένα κοινοτικό σύμβολο DeFi. Σε κάθε εμπόριο, εμφανίζονται τρεις απλές λειτουργίες: Burn, LP Acquisition και Development development. Μέσω αυτού του μοντέλου tokenomics, το έργο επωφελείται συνολικά με κάθε συναλλαγή. Οι συναλλαγές Kai Ken ωφελούν ΟΛΟΥΣ τους κατόχους.