Obchodní podmínky

Na jakékoli použití webu ICOListingOnline.com se vztahují následující podmínky. Prohlížením nebo používáním služeb ICOListingOnline.com souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

1.0 Přijatelné použití

1.1 Souhlasíte s tím, že neporušíte žádné zákony, smlouvy, duševní vlastnictví ani jiná práva třetích stran ani se nedopustíte deliktu a že za své chování při používání našich stránek nesete plnou odpovědnost. Aniž byste omezili obecnost výše uvedeného, ​​souhlasíte s tím, že nebudete:

 • Používáme náš web způsobem, který by mohl narušovat, narušovat nebo bránit jiným uživatelům v používání našeho webu, nebo který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit fungování našeho webu;
 • Používat náš web k placení, podpoře nebo jinému praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné činnosti;
 • K přístupu na náš web nebo k extrakci dat používejte jakéhokoli robota, pavouka, prohledávače, škrabky nebo jiné automatizované prostředky nebo rozhraní, které neposkytujeme;
 • Pokusit se obejít jakékoli techniky filtrování obsahu, které používáme, nebo se pokusit o přístup k jakékoli službě nebo oblasti našeho webu, ke které nemáte přístup;
 • Vyvíjet jakékoli aplikace třetích stran, které interagují s naším webem bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 • Poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace;
 • Povzbuďte nebo přimějte jakoukoli třetí stranu, aby se zapojila do jakékoli z činností zakázaných podle tohoto oddílu
 • Používat Web jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní, federální nebo mezinárodní zákony nebo předpisy;
 • Kopírujte, používejte, zveřejňujte nebo distribuujte jakékoli informace získané ze stránek, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran, bez našeho souhlasu;
 • Používat, zveřejňovat nebo distribuovat jakékoli údaje získané v rozporu s těmito podmínkami;
 • Porušovat práva duševního vlastnictví ostatních, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických práv;
 • Porušovat naše duševní vlastnictví nebo jiná práva, mimo jiné včetně (i) ​​kopírování nebo distribuce našich materiálů nebo (ii) kopírování nebo distribuce naší technologie, pokud není vydána na základě licencí open source; (iii) používání slova „ICOListingOnline.com“ nebo našich log v jakémkoli obchodním názvu, e-mailu nebo URL bez našeho souhlasu;
 • Naznačujte nebo uveďte, že jste přidruženi nebo schváleni ICOListingOnline.com bez našeho výslovného souhlasu;
 • Pronajímat, pronajímat, půjčovat, obchodovat, prodávat / prodávat přístup na stránky nebo související údaje;
 • V souvislosti s našimi službami jednat nezákonně nebo neprofesionálně, včetně toho, že budete nečestní, urážliví nebo diskriminační;
 • Zveřejňujte nepřesný, hanlivý obscénní, šokující, nenávistný, výhružný nebo jinak nevhodný obsah nebo vysílejte osobní stížnosti nebo spory;
 • Obtěžovat, zneužívat nebo poškozovat jinou osobu;
 • Odesílejte nebo zveřejňujte jakoukoli nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamu, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidové hry“ nebo jakoukoli formu námi nepovolené žádosti;
 • Zveřejněte informace, ke kterým nemáte souhlas se zveřejněním (například důvěrné informace ostatních;
 • Zveřejňujte cokoli, co obsahuje softwarové viry, červy nebo jiný škodlivý kód;
 • Vyvíjejte, podporujte nebo používejte software, zařízení, skripty, roboty nebo jakékoli jiné prostředky nebo procesy (včetně prohledávacích modulů, pluginů a doplňků prohlížeče nebo jakékoli jiné technologie nebo manuální práce) za účelem škrábání webu nebo jiného kopírování dat ze stránky;
 • Obcházet nebo obcházet jakékoli kontroly přístupu nebo omezení používání stránek;
 • Zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo se jinak pokusit odvodit zdrojový kód pro Web nebo jakoukoli související technologii, která není otevřeným zdrojem;
 • Monitorovat dostupnost, výkon nebo funkčnost webu pro jakýkoli konkurenční účel;
 • Zapojit se do „rámování“, „zrcadlení“ nebo jiné simulace vzhledu nebo funkce webu;
 • Přistupovat na web, s výjimkou prostřednictvím výslovně poskytnutých rozhraní, jako jsou mobilní aplikace (pokud existují) a ICOListingOnline.com;
 • Přepsat jakoukoli bezpečnostní funkci webu; a / nebo
 • Zasahujte do provozu webu nebo na něj nepřiměřeně zatěžujte (např. Spam, útok odmítnutí služby, viry).

2.0 Rizika

2.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah ICOListingOnline.com je informativní a používáte tento web na své vlastní riziko.

2.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste si přečetli prohlášení o odpovědnosti a všechny záruky zveřejněné na tomto webu, porozuměli jim a jste jimi vázáni.

2.3 Berete na vědomí následující rizika související s virtuálními měnami, za které ICOListingOnline.com nenese odpovědnost:

 • Virtuální měna není zákonným platidlem, není podporována vládou a účty a zůstatky hodnot nepodléhají ochraně účtů Federal Deposit Insurance Corporation nebo Securities Investor Protection Corporation nebo podobné ochraně v jurisdikcích mimo USA.
 • Legislativní a regulační změny nebo akce na státní, federální nebo mezinárodní úrovni mohou nepříznivě ovlivnit použití, převod, výměnu a hodnotu virtuální měny.
 • Transakce ve virtuální měně mohou být nevratné, a ztráty v důsledku podvodných nebo náhodných transakcí proto nemusí být vymahatelné.
 • Některé transakce ve virtuální měně se považují za uskutečněné, pokud jsou zaznamenány do veřejné účetní knihy, což nemusí nutně znamenat datum nebo čas, kdy zákazník zahájí transakci.
 • Hodnota virtuální měny může být odvozena z přetrvávající ochoty účastníků trhu směnit fiat měnu za virtuální měnu, což může vést k potenciálu trvalé a úplné ztráty hodnoty konkrétní virtuální měny, pokud by trh s touto virtuální měnou zmizel.
 • Neexistuje žádná záruka, že osoba, která přijme virtuální měnu jako platbu dnes, v ní bude pokračovat i v budoucnu.
 • Volatilita a nepředvídatelnost ceny virtuální měny ve srovnání s nekrytou měnou může vést k významným ztrátám.
 • Povaha virtuální měny znamená, že jakékoli technologické potíže, se kterými se setká ICOListingOnline.com, mohou zabránit přístupu nebo použití virtuální měny zákazníka.
 • Jakýkoli dluhopisový nebo svěřenecký účet vedený ICOListingOnline.com ve prospěch svých zákazníků nemusí stačit k pokrytí všech ztrát, které zákazníci utrpí.
 • Uživatel bere na vědomí následující závažná rizika pro jakékoli použití služeb ICOListingOnline.com a výslovně souhlasí s tím, že nebude činit ICOListingOnline.com odpovědnými, pokud dojde k některému z následujících rizik:
 • 2.3.1 RIZIKO REGULAČNÍCH OPATŘENÍ V JEDNÉ NEBO VÍCE JURISDIKCÍ:
  ICOListingOnline.com může být ovlivněn jedním nebo více regulačními dotazy nebo regulačními opatřeními, které by mohly bránit nebo omezovat schopnost ICOListingOnline.com pokračovat v rozvoji ICOListingOnline.com nebo které by mohly bránit nebo omezovat schopnost uživatele používat ICOListingOnline .com.
 • 2.3.2 RIZIKO ALTERNATIVNÍCH, NEOFICIÁLNÍCH SÍTÍ ICOListingOnline.com:
  Je možné, že by mohly být vytvořeny alternativní sítě založené na ICOListingOnline.com, které využívají stejný zdrojový kód otevřeného zdroje a protokol otevřeného zdroje, který je základem služeb ICOListingOnline.com.
 • 2,3.3 RIZIKO, ŽE SLUŽBY ICOListingOnline.com, AKO JSOU VYVINUTY, NESPLNÍ OČEKÁVÁNÍ UŽIVATELE:
  Uživatel uznává, že služby ICOListingOnline.com jsou ve vývoji a před vydáním mohou projít významnými změnami. Uživatel bere na vědomí, že po uvolnění služeb ICOListingOnline.com nemusí být splněna jakákoli očekávání týkající se formy a funkčnosti služeb ICOListingOnline.com, a to z jakéhokoli počtu důvodů včetně změny návrhových a implementačních plánů a provedení implementace služeb ICOListingOnline.com.

3.0 Elektronická oznámení

3.1 Souhlas s elektronickým doručováním. Souhlasíte a souhlasíte s tím, že budete dostávat elektronicky veškerou komunikaci, dohody, dokumenty, stvrzenky, oznámení a zveřejnění (souhrnně „komunikace“), které ICOListingOnline.com poskytuje v souvislosti s vaším používáním webu. Souhlasíte s tím, že ICOListingOnline.com vám může poskytovat tyto komunikace jejich zveřejněním na ICOListingOnline.com, zasláním e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu a / nebo zasláním SMS nebo textové zprávy na číslo mobilního telefonu, které uvedete . Na veškeré mobilní komunikace se mohou vztahovat běžné zprávy, data a další sazby a poplatky vašeho operátora. Kopie elektronických komunikací byste měli udržovat vytištěním papírové kopie nebo uložením elektronické kopie. Můžete nás také kontaktovat a vyžádat si další elektronické kopie sdělení nebo za poplatek papírové kopie sdělení (jak je popsáno níže).

3.2 Hardwarové a softwarové požadavky. K přístupu a zachování elektronické komunikace budete potřebovat počítač s internetovým připojením, který má aktuální webový prohlížeč s povolenými cookies a 128bitovým šifrováním. Budete také muset mít na serveru ICOListingOnline.com uloženou platnou e-mailovou adresu a dostatek úložného prostoru k uložení minulých komunikací nebo nainstalované tiskárny k jejich tisku.

3.3 Vyžádání kopií papíru. Pokud byste po souhlasu s elektronickým přijímáním Komunikací chtěli zaslat papírovou kopii Komunikace, kterou jsme vám dříve zaslali, můžete požádat o kopii do 30 dnů od data, kdy jsme vám Komunikaci poskytli, a to tak, že nás budete kontaktovat písemně. Abychom vám mohli zasílat papírové kopie, musíte mít na adrese ICOListingOnline.com uloženou aktuální adresu. Upozorňujeme, že web ICOListingOnline.com funguje výhradně online a je pro nás velmi obtížné vytvářet papírové kopie sdělení. Pokud tedy požadujete papírové kopie, rozumíte a souhlasíte s tím, že ICOListingOnline.com vám může účtovat přiměřený poplatek za zpracování za každou požadovanou stránku Komunikace.

3.4 Aktualizace kontaktních informací. Je vaší odpovědností udržovat vaši e-mailovou adresu a/nebo číslo mobilního telefonu v evidenci ICOListingOnline.com aktuální, aby s vámi ICOListingOnline.com mohla komunikovat elektronicky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud vám ICOListingOnline.com zašle elektronickou komunikaci, ale neobdržíte ji, protože vaše e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu v záznamech jsou nesprávné, zastaralé nebo blokované vaším poskytovatelem služeb, nebo z jiného důvodu nemůžete přijímat elektronická sdělení, bude se mít za to, že ICOListingOnline.com vám sdělení poskytl. Vezměte prosím na vědomí, že pokud používáte spamový filtr, který blokuje nebo přesměrovává e-maily od odesílatelů, kteří nejsou uvedeni ve vašem e-mailovém adresáři, musíte si do svého e-mailového adresáře přidat ICOListingOnline.com, abyste mohli přijímat Komunikace, které zasíláme. vy.

4.0 Obsah třetích stran

4.1 Při používání našeho webu budete prohlížet obsah poskytovaný třetími stranami, včetně článků, recenzí, komentářů, postřehů, analýz a odkazů na webové stránky těchto stran, mimo jiné včetně blogů, fór, komunit a sociálních sítí. Nekontrolujeme ani neschvalujeme žádný obsah třetí strany a nejsme za něj zodpovědní, mimo jiné včetně materiálů, které mohou být zavádějící, neúplné, chybné, urážlivé, neslušné nebo jinak nevhodné. Nejsme zodpovědní ani odpovědní za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené v důsledku obsahu třetích stran na webu ICOListingOnline.com a vy rozumíte tomu, že vaše prohlížení a používání obsahu třetích stran a vaše interakce s třetími stranami, které jsou odkazované na naše stránky, jste na své vlastní riziko.

5.0 ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

KROMĚ VÝSLOVNĚ POSKYTNUTÉHO ROZPORU PŘI NÁS PÍSÁNÍ JSOU NAŠE SLUŽBY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME A ZRUŠUJETE VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, ČI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL, JEDNOTKU, NENÁVRAT OBSAH A OBSAHOVANÉ MATERIÁLY.

POTVRZUJETE, ŽE INFORMACE, KTERÉ UCHOVÁVÁTE, NEBO PŘEVÁDÍTE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB, SE MOHOU STÁT ZPŮSOBENĚ ZTRÁTU NEBO KORUPČENĚ NEBO DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ Z důvodu rozmanitosti příčin, Vč. PARTY DDOS ÚTOČÍ, PLÁNOVANOU NEBO NEPLÁNOVANOU ÚDRŽBU, NEBO JINÉ PŘÍČINY V RÁMCI NEBO VNĚJŠÍ NAŠE KONTROLY. ZA ZÁLOHOVÁNÍ A ÚDRŽBU DUPLIKÁTNÍCH KOPIÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, KTERÉ UCHOVÁVÁTE, NEBO PŘEVÁDÍTE NAŠICH SLUŽBAMI, jste ODPOVĚDNĚ ODPOVĚDNÍ.

6.0 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMUSÍ ICOListingOnline.com ANI JEJÍ DODAVATELÉ, SPOLEČNOSTI, NEBO ODPOVĚDNÍ ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, SPOLEČNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI, ZPŮSOBILÉ, ZPŮSOBILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČIŽ VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO NA OSOBNÍ ZRANĚNÍ, BOLENÍ A UTRPENÍ, NEBO EMOCIÁLNÍ NEDOSTATEK, NEBO ZA ŠKODY ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH ZISKŮ, ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY ÚDAJŮ, ZTRÁTY ÚDAJŮ, OBCHODNÍHO ÚROKU NEBO ZTRÁTA OBCHODNÍCH INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEDOSTATEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, ČI NEBO NEPŘEDPOVĚDATELNÝCH, AŽ KDYŽ ICOListingOnline.com BĚŽE UVEDENO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST ICOListingOnline.com V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČISTOU ČÁSTKU VYPLACENOU ICOListingOnline.com ZA VAŠE VYUŽITÍ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY, POKUD JE ZAKÁZÁNO ODPOVĚDNOST, NEBO USD $ 10.00 ŽÁDNÉ POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY zákazníkem.

7.0 Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete ICOListingOnline.com (a každého z našich úředníků, ředitelů, členů, agentů, zaměstnanců, zaměstnanců, pojišťovatelů, právníků, přidělených osob a přidružených společností) bránit, odškodňovat a chránit před jakýmkoli nárokem, poptávkou, jednáním, poškozením, ztrátou , náklady nebo výdaje, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající nebo související s (a) vaším používáním nebo chováním v souvislosti s používáním našeho webu; (b) jakoukoli zpětnou vazbu, kterou poskytnete; (c) vaše porušení těchto podmínek; nebo (d) vaše porušení jakýchkoli práv jakékoli jiné osoby nebo subjektu. Pokud jste povinni nás odškodnit, budeme mít právo, podle našeho výhradního uvážení, kontrolovat jakékoli kroky nebo řízení (na naše náklady) a určit, zda si to přejeme urovnat.

8.0 Ukončení poskytování Služeb

Můžeme podle vlastního uvážení a bez odpovědnosti vůči vám, s předchozím oznámením nebo bez něj a kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit jakoukoli část našeho webu nebo služeb.

9.0 Zpětná vazba

Budeme vlastnit výlučná práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, na jakoukoli zpětnou vazbu, návrhy, nápady nebo jiné informace nebo materiály týkající se webu ICOListingOnline.com, které poskytnete. Jakákoli zpětná vazba, kterou zadáte, nemá důvěrnou povahu a stane se výhradním vlastnictvím ICOListingOnline.com. Budeme mít nárok na neomezené použití a šíření takové zpětné vazby za jakýmkoli účelem, komerčním či jiným, bez potvrzení či kompenzace. Vzdáváte veškerých práv na zpětnou vazbu (včetně autorských práv nebo morálních práv). Neposílejte nám zpětnou vazbu, pokud očekáváte výplatu, chcete-li nadále vlastnit nebo nárokovat práva na jakékoli nápady, které nám pošlete. Ponecháváme si právo zveřejnit vaši identitu jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli vámi zveřejněný obsah představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo práva na soukromí. Máme právo odstranit jakýkoli váš příspěvek na našem webu, pokud podle našeho názoru váš příspěvek není v souladu s obsahovými standardy stanovenými v této části.

10.0 Autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na veškerý obsah a další materiály obsažené na našich webových stránkách nebo poskytované v souvislosti s našimi službami, včetně, mimo jiné, loga ICOListingOnline.com a všech návrhů, textu, grafiky, obrázků , informace, data, software, zvukové soubory, další soubory a jejich výběr a uspořádání (souhrnně „materiály ICOListingOnline.com“) jsou vlastnictvím společnosti ICOListingOnline.com nebo našich poskytovatelů licencí nebo dodavatelů a jsou chráněny všemi příslušnými zákony o autorských právech a další zákony o právech duševního vlastnictví. Tímto vám udělujeme omezenou, nevýhradní a nesublicencovatelnou licenci pro přístup a používání materiálů ICOListingOnline.com pro vaše osobní nebo interní obchodní použití. Na takovou licenci se vztahují tyto podmínky a neumožňuje (a) žádný další prodej materiálů ICOListingOnline.com; (b) distribuce, veřejné představení nebo veřejné vystavení jakýchkoli materiálů ICOListingOnline.com; (c) úpravy nebo jiné odvozené použití materiálů ICOListingOnline.com nebo jakékoli jejich části; nebo (d) jakékoli použití materiálů ICOListingOnline.com jiné než pro jejich zamýšlené účely.

11.0 Ochranné známky

„ICOListingOnline.com“, logo ICOListingOnline.com a jakékoli další názvy, loga nebo slogany produktů nebo služeb ICOListingOnline.com, které se mohou objevit na našem webu, jsou ochrannými známkami ICOListingOnline.com a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány, zcela nebo zčásti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádnou ochrannou známku, produkt nebo název služby ICOListingOnline.com, mimo jiné včetně metaznaček nebo jiného „skrytého textu“ využívajícího jakoukoli ochrannou známku, produkt nebo název služby ICOListingOnline.com. Vzhled a chování našeho webu, včetně všech záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikon tlačítek a skriptů, je navíc servisní známkou, ochrannou známkou a / nebo obchodním oblečením ICOListingOnline.com a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo použity zcela nebo zčásti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga uvedená na našich stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků. Odkaz na jakékoli produkty, služby, procesy nebo jiné informace, podle názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem nepředstavuje ani neimplikuje naši podporu, sponzorství ani doporučení.

12.0 Zásady ochrany osobních údajů

Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše informace, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

13. Žádná povinnost sledovat

Souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za obsah poskytovaný jinými. Nemáme povinnost prověřovat obsah, který byste mohli dodat nebo zveřejnit, ale máme právo odmítnout zveřejnit nebo upravit odeslaný obsah. Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu kdykoli odstranit jakýkoli obsah.

14.0 Rozhodné právo

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní a výlučné jurisdikci soudů země, státu, provincie nebo území určené výhradně ICOListingOnline.com za účelem řešení jakékoli právní záležitosti vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s vaším používáním ICOListingOnline.com. . Pokud příslušný jurisdikční soud rozhodne, že kterékoli ustanovení dohody je neplatné, bude toto ustanovení z podmínek odstraněno a zbývající podmínky budou nadále platné v plné platnosti a účinnosti.

15.0 XNUMX Různé

15.1 Celá dohoda; Pořadí priority. Tyto podmínky obsahují celou dohodu a nahrazují veškerá předchozí a současná ujednání mezi stranami týkající se používání ICOListingOnline.com. Tyto podmínky nemění podmínky jakékoli jiné elektronické nebo písemné dohody, kterou můžete mít s ICOListingOnline.com. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli jinou smlouvou, kterou můžete mít s ICOListingOnline.com, budou podmínky této jiné smlouvy určovat pouze v případě, že jsou tyto podmínky výslovně identifikovány a prohlášeny za přepsané takovou jinou dohodou.

15.2 Změna. ICOListingOnline.com si vyhrazuje právo aktualizovat své podmínky používání kdykoli bez předchozího upozornění, kromě umístění aktuálních podmínek na webu. Nejaktuálnější verzi podmínek najdete vždy na ICOListingOnline.com. Uživatelé se vyzývají, aby si zkontrolovali podmínky při každém použití webu.

15.3 Zřeknutí se práva. Naše nevyužití nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli práva podle těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva nebo jako omezení výkonu stejného nebo podobného práva v budoucnu.

15.4 Oddělitelnost. Pokud některá z těchto podmínek bude shledána částečně nebo zcela neplatnou nebo nevymahatelnou soudem s příslušnou jurisdikcí, platnost nebo vymahatelnost jakékoli jiné z těchto podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti a ustanovení, které se najde být částečně neplatné nebo nevymahatelné, zůstanou v platnosti a vymahatelné v plném rozsahu povoleném zákonem.

15.5 Postoupení. Nesmíte postoupit ani převést žádná ze svých práv nebo povinností podle těchto podmínek bez předchozího písemného souhlasu od ICOListingOnline.com, mimo jiné ze zákona nebo v souvislosti s jakoukoli změnou kontroly. ICOListingOnline.com může převést nebo převést některá nebo všechna svá práva podle těchto podmínek, zcela nebo zčásti, bez získání vašeho souhlasu nebo souhlasu.

15.6 Nadpisy. Nadpisy sekcí slouží pouze pro přehlednost a neslouží k omezení nebo konstrukci těchto sekcí.

15.7 Přežití. Použitelnost těchto podmínek přetrvává i po ukončení nebo uplynutí platnosti těchto podmínek, aby byly plně účinné a účinné.

15.8 Vyšší moc. Nebudeme odpovědní za zpoždění, selhání výkonu nebo přerušení služby, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny jakoukoli příčinou nebo stavem mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně jakéhokoli zpoždění nebo selhání způsobeného jakýmkoli Božím činem, občanským jednáním nebo vojenské orgány, teroristické činy, občanské nepokoje, války, stávky nebo jiné pracovní spory, požár, přerušení telekomunikačních nebo internetových služeb nebo služeb poskytovatele sítě, porucha vybavení nebo softwaru, jiné katastrofy nebo jakékoli jiné události, které přesahují naši přiměřenou kontrolu a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

16.0 Způsobilost

16.1 Způsobilost. Aby si jednotlivec mohl otevřít účet ICOListingOnline.com a využívat služby, musí mu být nejméně 18 let nebo plnoletost ve státě bydliště.

17.0 Vlastní výzkum

17.1 Zavazujete se provést svůj vlastní výzkum. Obsah ICOListingOnline.com je určen k použití a musí být používán pouze pro informační účely. Prohlašujete, že provedete vlastní průzkum a analýzu, než provedete jakoukoli investici na základě vašich osobních okolností. Měli byste si vzít nezávislé finanční poradenství od profesionála v souvislosti s jakýmkoli informacím, které najdete na ICOListingOnline.com, a nezávisle je prozkoumat a ověřit, na které se chcete spolehnout, ať už za účelem investičního rozhodnutí nebo jinak.

18.0 Žádné daňové ani právní poradenství

18.1 ICOListingOnline.com nenabízí daňové poradenství ani právní poradenství. ICOListingOnline.com nenabízí účetní služby ani rady. Nejsme ani účetní, ani právníci. Žádný obsah na webu nepředstavuje - nebo by měl být chápán jako představující - právní nebo daňové poradenství. Doporučujeme proto, abyste vyhledali nezávislou radu a zapojili licencovaného odborníka.

19.0 Žádné vlastní investiční poradenství

19.1 ICOListingOnline.com nenabízí investiční poradenství ani zprostředkovatelské služby. ICOListingOnline.com není ani investičním poradcem, ani investičním makléřem. Žádný obsah na webu nepředstavuje - nebo by měl být chápán jako konstituovaný - doporučení pro vstup do jakýchkoli transakcí nebo investic do cenných papírů, ani doporučení, doporučení nebo hodnocení žádného projektu nebo investice. Neposkytujeme osobní doporučení ani názory, zda je projektový nebo investiční přístup vhodný pro finanční potřeby konkrétního jednotlivce.

17.0 Vlastní výzkum

17.1 Zavazujete se provést svůj vlastní výzkum. Obsah ICOListingOnline.com je určen k použití a musí být používán pouze pro informační účely. Prohlašujete, že provedete vlastní průzkum a analýzu, než provedete jakoukoli investici na základě vašich osobních okolností. Měli byste si vzít nezávislé finanční poradenství od profesionála v souvislosti s jakýmkoli informacím, které najdete na ICOListingOnline.com, a nezávisle je prozkoumat a ověřit, na které se chcete spolehnout, ať už za účelem investičního rozhodnutí nebo jinak.

18.0 Žádné daňové ani právní poradenství

18.1 ICOListingOnline.com nenabízí daňové poradenství ani právní poradenství. ICOListingOnline.com nenabízí účetní služby ani rady. Nejsme ani účetní, ani právníci. Žádný obsah na webu nepředstavuje - nebo by měl být chápán jako představující - právní nebo daňové poradenství. Doporučujeme proto, abyste vyhledali nezávislou radu a zapojili licencovaného odborníka.

19.0 Žádné vlastní investiční poradenství

19.1 ICOListingOnline.com nenabízí investiční poradenství ani zprostředkovatelské služby. ICOListingOnline.com není ani investičním poradcem, ani investičním makléřem. Žádný obsah na webu nepředstavuje - nebo by měl být chápán jako konstituovaný - doporučení pro vstup do jakýchkoli transakcí nebo investic do cenných papírů, ani doporučení, doporučení nebo hodnocení žádného projektu nebo investice. Neposkytujeme osobní doporučení ani názory, zda je projektový nebo investiční přístup vhodný pro finanční potřeby konkrétního jednotlivce.

Potřebujete Ico Promotion?