ZkLink

ZkLink

zkLink е фокусирана върху търговията многоверижна L2 мрежа с унифицирана ликвидност, осигурена от ZK-Rollups. Екосистемата zkLink свързва различни L1 вериги и L2 мрежи, което позволява на разработчиците и търговците да използват унифицирана ликвидност от изолирани вериги със сигурно и безпроблемно потребителско изживяване, допринасяйки за по-достъпна и ефективна DeFi екосистема за всички.