Tecracoin

Tecracoin

Инвестиране в патентовани технологии!

TecraCoin планира развитието на Tecra Investments в бъдеще. TecraCoin си запазва правото да променя тези планове или да се въздържа от изпълнението им по свое усмотрение.