Кайкен Ину

Кайкен Ину

Kai Ken inu е задвижван от общността, DeFi жетон. Във всяка сделка се случват три прости функции: Burn, придобиване на LP и растеж на развитието. Чрез този модел на токеномика проектът се възползва като цяло с всяка отделна транзакция. Кай кен транзакциите са от полза за ВСИЧКИ притежатели.